Knipper

Laat de rode LED van de PicoBricks knipperen. Een knipperende LED wordt vaak gebruikt bij het maken van robots om aan te geven dat iets goed werkt of juist niet.

Temperatuur

Gebruik de temperatuursensor van PicoBricks om de omgevingstemperatuur te meten en om het resultaat op het OLED scherm te laten zien.