Geigerteller

Is jouw laptop "radio-actief"?

Geigerteller

Is jouw laptop "radio-actief"?

Als je op de knop hieronder drukt dan wordt de programmacode geopend in de online versie van MicroBlocks.