Knipper

Laat de rode LED van de PicoBricks knipperen. Een knipperende LED wordt vaak gebruikt bij het maken van robots om aan te geven dat iets goed werkt of juist niet.

Knipper

Laat de rode LED van de PicoBricks knipperen. Een knipperende LED wordt vaak gebruikt bij het maken van robots om aan te geven dat iets goed werkt of juist niet.

Als je op de knop hieronder drukt dan wordt de programmacode geopend in de online versie van MicroBlocks.