Struikelstenen

Wandelen door de stad wordt reizen door de geschiedenis.

Struikelstenen
Wandelen door de stad wordt reizen door de geschiedenis

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig (*1947) is in 1994 begonnen aan een monumentaal
project door kleine stenen aan te brengen op het trottoir voor de huizen waar mensen
hebben gewoond die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord
gedreven zijn, m.n. joden. Op deze stenen staan hun naam, geboortedatum,
deportatiedatum en plaats en datum van overlijden. Gunter Demnig noemt zijn stenen
Stolpersteine of Struikelstenen (Stolpern = struikelen) omdat je erover struikelt met
je hoofd en je hart, en omdat je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Over heel
Europa zijn inmiddels zo’n 61.000 Stolpersteine gelegd op 1200 plaatsen. Zo krijgt ieder
slachtoffer een eigen monument.

In Tilburg zijn tussen 2010 en 2017 achtentwintig steentjes gelegd. Voor 2019 zijn twaalf
nieuwe stenen gepland. Deze wandeling (2018) laat u stil staan bij 17 struikelstenen.

In Tilburg zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in diverse wijken Mariabeelden geplaatst
om bescherming af te smeken tegen de gevaren van de oorlog. Behalve de kapel van
Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood, zijn vooral in Tilburg devotietegels geplaatst om
bescherming te vragen tegen oorlogsgeweld of uit dankbaarheid voor de genoten
bescherming van Maria tijdens de oorlog. Deze stenen hebben vaak een beeltenis van
Maria.

Afbeeldingen

Wat betekenen de kleuren van de verschillende markeringen?

De gele markers geven de struikelstenen aan. Alle struikelstenen in Tilburg zijn terug te vinden in de app. Sommige bevinden zich niet op de route van de wandeling. Als je uitzoomt op de kaart komen er meer gele (en groene) markers in beeld.

De groene markers geven de plekken aan waar in 2019 struikelstenen worden gelegd en voor wie.

De blauwe markers geven de plekken aan waar er devotietegels gevonden kunnen worden of andere bijzondere plekken.

Komt er ook een versie voor mensen met een Iphone?

Nee, die komt er (voorlopig) niet.

Hoe is mijn privacy geregeld?

De app verstuurt of deelt op geen enkele manier persoonlijke informatie van de gebruiker met de makers van de app.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het programma?

De app is gratis te gebruiken.

Google Play

Struikelstenen - Apps on Google Play
“Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is” Wandelen door de stad wordt reizen door de geschiedenis De Duitse kunstenaar Gunter Demnig (*1947) is in 1994 begonnen aan een monumentaalproject door kleine stenen aan te brengen op het trottoir voor de huizen waar mensenhebben gewoond die do…

Media

Bijzondere App voor Struikelstenenwandeling • Tilburgers.nl - Nieuws uit Tilburg
Peter Mathijssen heeft in samenwerking met Cor Sinnema van de parochie de Goede Herder een App gemaakt van de struikelstenen wandeling die op 28 januari