Peter Mathijssen

verpleegkundige · pmathijssen@gmail.com

Ik ben sinds 1985 werkzaam in de gezondheidszorg. In al mijn verschillende functies is naast het verpleegtechnische vooral omgaan met probleemgedrag een rode draad geweest. Mijn visie op probleemgedrag sluit aan bij de visie van het Centrum voor Consultatie en Expertise. Ik zie probleemgedrag, net als het CCE, als gedrag dat ontstaat doordat er iets niet goed gaat tussen de persoon (met zijn specifieke kwetsbaarheden) en zijn omgeving. Er is sprake van een negatieve interactie. Ik zie dan ook probleemgedrag niet als iets wat bij bepaalde aandoeningen hoort.

Ervaring

Verpleegkundige

novadic-kentron

Werkzaam als ambulant verpleegkundige bij het MAZ (Medisch Ambulante Zorg).

2017 - huidig

Senior Verpleegkundige

De Wever

 • Deskundigheidsbevordering van medewerkers
 • Coaching on the job om te komen tot meer zelfsturing
 • Coaching on the job i.v.m. moeilijk verstaanbaar gedrag van cliënten
 • Ontwikkelen van een duidelijkere dagbesteding van cliënten
 • BOPZ aandachtsfunctionaris
2014 - 2017

Verpleegkundige

De Wever

 • Het verrichten van geplande en ongeplande specialistische verpleegkundige zorg in de verpleeghuis/verzorgingshuissetting en bij mensen thuis
 • Veelvuldig overleg met specialist ouderengeneeskunde, huisarts, ziekenhuis en centrale huisartsenpost
 • Zorg voor cliënten in de palliatieve fase
 • Het toetsen van collega's
 • Dienen als artsenintermediair
 • Triage uitvoeren
 • Adviseren en instrueren van collega's en cliënten
 • Het uitvoeren van de EHBO functie
 • Coaching on the job
 • PR-functionaris vanuit het MZT, waaronder huisartsbezoeken

2011 – 2014

Verpleegkundige

Prisma

 • Het verrichten van geplande en ongeplande specialistische verpleegkundige zorg
 • Het verzorgen van scholingen volgens skillslabmethode aan collega's en aan externe belangstellenden.
 • Het toetsen van collega's
 • Het opstellen van naslagwerken en protocollen
 • Het dienen als artsenintermediair
 • Het uitvoeren van de diabetespoli in opdracht van de huisarts
 • Triages uitvoeren
 • Adviseren en instrueren van collega's en cliënten
 • Het uitvoeren van de EHBO functie
 • Coaching on the job
 • MION (Medische Interventies ter Ondersteuning van het eigen Netwerk)

2007 – 2011

Verpleegkundige

Amarant

Veel ervaring opgedaan rondom ziekte en de laatste levensfase van cliënten. Daarnaast 3 jaar gewerkt op voorzieningen met cliënten met ernstig onbegrepen gedrag.

1991 – 2007

Scholingen/Diverse

vilans

Lid projectgroep "In voor beter, leven in vrijheid"
2014 - 2015

Erasmus

Train-de-trainerscholing pijnobservatiemethode "REPOS"
2010

WCS

Wondcursus
2008

amarant

arbo werkgroep
2006 - 2007

amarant

inservice opleiding tot verpleegkundige
Succesvol afgesloten
1988 – 1991

HBO-V BREDA

verpleegkunde

Hoofdfase volbracht, niet afgesloten

1985 – 1988

Hobbies

Naast mijn werk als verpleegkundige heb ik nog veel hobbies. Ik wandel bijvoorbeeld graag, ook lange afstandswandelingen. Daarnaast houd ik me bezig met het ontwikkelen van apps voor Android smartphones, maak ik af en toe wat grafisch werk en houd ik me bezig met het modereren van een aantal fora op internet.

Een aantal voorbeelden van apps zijn: